Nghệ thuật trên tách cafe

Bằng những cách khuấy nước điêu luyện, các tách cafe sữa, cacao đã biến thành những tác phẩm nghệ thuật rất vui mắt, như hình một con sư tử, hình cánh bướm, hay một khuôn mặt cười

1

3

4

5

6

7

10

11

12

13

Bài Viết Liên Quan